Afsplitsing amateurs

Op de jaarvergadering van 20 december 1977 werd de structuurwijziging van de RKSV met algemene stemmen aanvaard door de leden. Er wordt een holding  gevormd. De amateurs en profs worden gescheiden. De RKSV Volendam is de koepel. Het bestuur hiervan wordt gevormd door enige leden van het  amateurbestuur en van de profafdeling. Voorzitter is Jan Bond (de Koe), een oud-eerste elftalspeler. Dit bestuur regelt de exploitatie van alle onroerende  goederen van de vereniging, de verhuur van de velden van prof- en amateurafdeling, accommodatie verbetering, verhuur spelers aan de stichting FC  Volendam, regelt de verkiezing van bestuursleden voor FC Volendam, wil een eigen sportschool oprichten, wil optimale begeleiding van eigen jeugd etc. Men kan van de RKSV lid worden voor fl. 50,- per jaar. Daarvoor krijgt men stemrecht en kan men een duit in het zakje doen bij RKSV-vergaderingen. Meer voordelen zijn hieraan niet verbonden. Men kan apart lid worden van de RKAV Volendam voor fl. 60,00 per jaar. Ook daaraan is stemrecht verbonden op de RKAV- vergaderingen. Plus gratis toegang bij de wedstrijden van de zaterdag- en zondagselecties. Wil men de wedstrijden van de profafdeling bekijken, is er de  aanschaf van een kaartje of seizoenkaart nodig.

Op deze vergadering werd ook besloten een vereniging van oud-topspelers op te richten, aldus mr. Jan Guyt. De bedoeling was om deze spelers functies te geven in verband met hun kennis en verdienste voor de voetbalvereniging.

Voorzitter Guyt deelde ook mee dat komend seizoen wederom om subsidie gevraagd zal worden, want AZ krijgt 1,5 miljoen en 30 km. verderop krijgt men niets. Verheugend was het bericht dat FC Volendam komend seizoen gratis een lichtinstallatie zal krijgen. De BV Vrienden van Volendam loopt zeer goed en alle andere acties om financiële middelen lopen voortreffelijk. Door de acties is nu reeds 100.000 gulden bijeengescharreld. Vrijdag a.s. wordt bij FC Volendam de eerste spelersraad geïnstalleerd, die in
deze vorm uniek is in de wereld. Hierin zullen zitting hebben Dick Bond, Frank Kramer, Jaap Jonk  Suikere, Fred André en Kees Keje Molenaar. De tijd van regenten is voorbij anno 1977. Verder werd in dezelfde vergadering Kees Runderkamp lid van verdienste gemaakt. De vergadering eiste dat Kees de allerhoogste onderscheiding kreeg mede in verband met het feit dat het hele gezin Runderkamp al bijna 25 jaar steunpilaar is in het Volendammer voetbalwereldje.

RKSV Volendam werd FC Volendam + RKAV Volendam
In dit seizoen keurde een buitengewone ledenvergadering op 26 april 1977 en 29 juni 1977 de splitsing goed van amateur- en betaald voetbal. De RKSV werd  de overkoepeling boven FC en AV. In de vergadering van 26 april stelde voorzitter Klaas Mühren dat nu de financiële reserves waren uitgeput, Volendam kon kiezen uit of langzaam doodbloeden of alles op alles zetten. Besloten werd nog eens alles op alles te zetten. De structuurwijziging zorgde ervoor dat de  amateurtak naast de zelfstandig opererende zaterdagafdeling nu ook een zondag-standaardelftal kreeg in plaats van Volendam 3. Op 29 juni, na koortsachtig werk aller zijden, lag het voorstel opnieuw voor de ledenraad. Bekrachtiging van de nieuw te varen koers. De structuurcommissie die een en ander zou  uitwerken onder voorzitterschap van Wim Ligthart, bestond uit Jan v.d. Linden, Cor van Royen, Cees Tuijp, Albert Hoekstra, Jan Guyt, Jan Mühren en Jan van Diepen. De vergadering besloot unaniem tot structuurwijziging. Er werden kandidaten gekozen voor het nieuw te vormen stichtingsbestuur. Als voorzitter werd mr. Jan Guyt gekozen. Leden waren Hein Schilder, Joop Duin, Wim Lighart, Jan Tol, Jan van der Linden en Klaas Mühren.

error: © FotoPersBureau Lezer